vlag Nederlands vlag Engels

PsyMate™

Psymate
Logo Psymate

De app PsyMate™ is ontwikkeld door de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en smarteHealth GmbH als middel om Experience-sampling onderzoek meer toegankelijk te maken en te ontsluiten voor de reguliere zorgpraktijk. Met behulp van de app krijgen mensen grip op gedrag en psychische klachten in het dagelijkse leven, in het kader van zowel psychische als somatische (lichamelijke) aandoeningen. Mensen kunnen de app zelf downloaden of gebruiken als platform om een ESM-studie uit te voeren. De app is gebouwd volgens AVG-regels en voldoet aan privacy normen, werkt zowel op Android als iOS systemen en kan gegevens offline verzamelen. Ook is er een online rapportagemodule aan verbonden, waarbij de ESM gegevens visueel inzichtelijk worden gepresenteerd aan de gebruiker. Informatie over de app kan gevonden worden op de website www.psymate.eu, maar bijvoorbeeld ook op www.psychosenet.nl.

Hoe werkt PsyMate™?

De app PsyMate™ is gratis te downloaden uit de App Store of Google Play Store. PsyMate™ geeft na het inloggen op willekeurige momenten gedurende de dag een signaal om een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragen gaan over hoe je je op dat moment voelt, wat je doet, waar en met wie je bent. Invullen duurt ongeveer 1 minuut. Na een tijdje ontstaat een beeld van jouw dagelijks leven. Via een online rapportagemodule, bereikbaar via je persoonlijke inloggegevens, kun je de resultaten bekijken. Je kan zien waar je de meeste tijd aan besteedt, hoe jouw gevoelens veranderen over de dag en waarmee dit te maken kan hebben. De verzamelde gegevens zijn strikt persoonlijk. PsyMate™ is te gebruiken voor onderzoek, zelfstandig als een zelfhulp tool of in samenspraak met een behandelaar.

Inzet PsyMate™

PsyMate™ kan op verschillende manieren worden ingezet in het onderzoek en binnen de zorg. Mensen kunnen de app zelf downloaden en aan de slag gaan met het monitoren van hun functioneren in het dagelijks leven. Resultaten kunnen online bekeken worden, eventueel samen met een behandelaar of naaste. PsyMate™ is daarnaast in gebruik binnen het Maastricht UMC+ als standaard uitkomstmeting (om herstel te meten) of als ondersteuning bij gerichte behandeltrajecten (bijvoorbeeld voor behandeling van tinnitus). Psychische en lichamelijke klachten gaan vaak hand in hand en kunnen met de app goed worden bijgehouden. PsyMate™ wordt ook ingezet bij de eerstelijnszorg in de huisartspraktijken, geïnitieerd door de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Er loopt een grootschalig project dat de inzet en bruikbaarheid van deze app zorgvuldig onderzoekt in deze setting (LIME). Binnen geestelijke gezondheidszorg instellingen zoals GGzE en het Mondriaan zorginstituut wordt de app gebruikt om behandeling te ondersteunen als functionele-analyse-instrument of om medicatie-afbouw te monitoren. De vragenlijsten in de app zijn generiek, wat betekent dat de vragen bruikbaar zijn voor mensen met verschillende soorten klachten en behandelvormen. Recent is de app ingezet om het mentale welzijn van zorgpersoneel dat actief is geweest binnen COVID-19 behandelingen te ondersteunen.


Probeer PsyMate™ zelf

Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store of de Apple App store. Let op: kies steeds voor PsyMate™ 2.