vlag Nederlands vlag Engels

Ons team

Philippe Delespaul

Prof. Dr. Philippe Delespaul

Claudia Simons

Dr. Claudia Simons

Wolfgang Viechtbauer

Dr. Wolfgang Viechtbauer

Simone Verhagen

Dr. Simone Verhagen

Karel Borkelmans

Karel Borkelmans

Nele Jacobs

Prof. dr. Nele Jacobs

Nele Volbragt

Nele Volbragt

Prof. Dr. Philippe Delespaul


Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie).Hij is tevens werkzaam als klinisch psycholoog bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen en adviseert de instelling en regio over zorginnovatie. Hij is bestuurslid van het CCAF, (F)ACT-Nederland, GIP-Benelux, Hersteltalent, BWOOKP en de Stichting Nieuwe GGZ.

Hij heeft expertise op het gebied van de publieke gezondheid, (nationale en internationale) organisatie van de zorg, de optimalisering van netwerksamenwerking in de regio (samen met het maatschappelijk domein), de kwaliteit van de multidisciplinaire teamsamenwerking en de ontwikkeling van het professionele handelen. Hij heeft bijzondere aandacht voor mensenrechten (CRPD), ervarings-/multi-deskundigheid en de prioritering van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hij is een pionier (sinds 1983) van de Experience Sampling Methodiek. Hij introduceerde de methode in de psychiatrie en psychopathologie. Hij ontwikkelde de PsyMate™ Suite: een softwarepakket om de complexe ESM-dataverzameling te vereenvoudigen en gedeelde besluitvorming in het therapeutisch proces mogelijk te maken. Hierin is bijzondere aandacht voor privacyaspecten (AVG/GDPR). Hij is mede-initiatiefnemer van het User Research Center, de Nieuwe GGZ-beweging en de Campagne om Dwang en Drang te verminderen van F-ACT Nederland. Hij heeft 2 boeken en meer dan 50 hoofdstukken in geëditeerde boeken geschreven. Hij droeg bij aan meer dan 200 internationale publicaties.

Dr. Claudia Simons


Claudia Simons

Claudia Simons is senior onderzoeker bij GGzE en de vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op risico en veerkracht bij psychopathologie en de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, in het bijzonder (sociaal) cognitief functioneren en dagelijkse (affectieve) processen bij psychose en depressie. Ze past ESM toe om onderliggende mechanismen van psychopathologie in het dagelijks leven te onderzoeken en richt zich daarnaast op de mogelijkheden en klinische implementatie van ESM als een eHealth hulpmiddel voor zelf-monitoring en interventie.

Dr. Wolfgang Viechtbauer


olfgang Viechtbauer

Wolfgang Viechtbauer is universitair hoofddocent bij de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie (Faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen) en de School voor Geestelijke Gezondheid en Neurowetenschappen aan de Universiteit Maastricht.Dr. Viechtbauer behaalde MS- en MA-graden in statistiek en psychologie aan de Universiteit van Illinois, Urbana-Champaign, VS, waar hij in 2004 ook promoveerde,

gespecialiseerd in statistische methoden voor de sociale, gedrags- en gezondheidswetenschappen. Voordat hij bij zijn huidige afdeling kwam, werkte hij van 2004 tot 2010 bij de afdeling Methodologie en Statistiek van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op de statistische methoden die worden gebruikt voor meta-analyse, maar zijn interesses omvatten het ontwerp en de analyse van longitudinale en multilevel studies met behulp van geschikte mixed-effects modellen. Als gevolg hiervan (en vanwege zijn rol als methodologisch/statistisch expert binnen de afdeling) is hij nauw betrokken geraakt bij het ontwerpen en analyseren van studies met behulp van ESM. Hij publiceerde meer dan 130 artikelen in internationaal erkende tijdschriften en was (co-) auteur van een aantal boekhoofdstukken en R-pakketten. Hij geeft ook regelmatig cursussen en workshops over verschillende onderwerpen, waaronder meta-analyse en de analyse van ESM-gegevens.

Dr. Simone Verhagen


Simone Verhagen

Simone Verhagen is onderzoeker op de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en psycholoog bij Mondriaan in Heerlen. Haar doctoraat was gericht op het overbruggen van de kloof tussen ESM-onderzoek en het praktisch gebruik van ESM binnen de geestelijke gezondheidszorg. Haar studies zijn gericht op het uitbreiden van ESM-mogelijkheden voor individueel gebruik op weg naar herstel. Hierbij kiest ze een transdiagnose aanpak met aandacht voor weerbaarheid. Daarnaast werkt ze aan het uitbreiden van ESM met korte cognitietaken die geschikt zijn voor variatiemetingen in het dagelijks leven.

Karel Borkelmans


Karel Borkelmans

Karel Borkelmans is programmeur en technisch adviseur bij ESM-studies. Hij denkt mee over speciale wensen in vragenlijsten en branching en verzorgt de helpdesk bij het gebruik van PsyMate™ op Android en iOS systemen.

Prof. dr. Nele Jacobs


Nele Jacobs

Nele Jacobs is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie, van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is zij hoogleraar Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met ESM-onderzoek, voornamelijk in gezonde populaties. Zo was ze (mede)verantwoordelijk voor grootschalige ESM-tweelingenstudies, in samenwerking met het Oost-Vlaamse meerlingenregister. Ze bestudeert o.a. affect, stress reactiviteit, dankbaarheid in sociale interacties, alsook snackgedrag en alcoholconsumptie in het dagelijks leven.  Veel van haar recent onderzoek is gericht op het bestuderen en stimuleren van de positieve mentale gezondheid gedurende de levensloop, met nadruk op welbevinden in het dagelijks leven.

Nele Volbragt


Nele Volbragt

Nele Volbragt is onderzoekscoördinator bij de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. Zij denkt mee over de inhoud van de ESM studies en verzorgt de trainingen hiervoor.  Binnen de afdeling coördineert zij de studies van a tot z. Ook ondersteunt zij de helpdesk bij het gebruik van PsyMate™.